Profil

Kto sme

Sme skupina mladých a ambicióznych manažérov a investorov, ktorí sa po rokoch strávených štúdiom a prácou v zahraničí chcú vrátiť naspäť na Slovensko.

Hľadáme jednu firmu, ktorú odkúpime od pôvodných majiteľov - zakladateľov - a budeme ju dlhodobo rozvíjať.

Prinášame na náš trh Search Fund - nový model Private Equity a súkromného kapitálu, ktorý vznikol v USA v roku 1984 a odvtedy sa po celom svete používa ako efektívny nástroj na riešenie nástupníctva a zároveň tvorí atraktívnu triedu aktív pre finančných investorov.

Od tradičných investorov nás odlišuje predovšetkým to, že sme aktívny operátor a neprinášame len kapitál. Naším zámerom je presťahovať sa do sídla spoločnosti a podieľať sa na dennej operatíve firmy, ktorú kúpime.

next generation capital profil icon

Čo ponúkame

Hľadáme úspešnú slovenskú firmu, ktorej majitelia riešia otázku nástupníctva - chcú sa postupne stiahnuť z dennej operatívy a zároveň zabezpečiť úspešné fungovanie svojej firmy v budúcnosti.

Veríme, že na Slovensku nastáva doba, v ktorej sa množstvo podnikov založených koncom 90-tych rokov dostáva do generačnej tranzície. Niektorí na nástupníctvo už našli riešenie, iní ho ešte stále hľadajú.

Majiteľovi ponúkame odkúpenie väčšinového podielu v spoločnosti za finančnú hotovosť. Následne do firmy vstúpime na manažérsku pozíciu a firmu budeme riadiť 6-12 mesiacov spoločne (podľa náročnosti podniku), aby sme zabezpečili plynulú tranzíciu riadenia voči zamestnancom, zákazníkom či dodávateľom.

Následne sa majiteľ stiahne z dennej operatívy a prenechá nám riadenie. Odpredá nám svoj zvyšný obchodný podiel a vo firme zostane už len na dozornej pozícií, napríklad ako člen alebo predseda dozornej rady.

next generation capital profil icon

Kritériá

Hľadáme slovenský podnik, ktorý je historicky profitabilný a je v dobrej pozícií na ďalší organický rast.

Finančné kritériá
 • Tržby minimálne 5 mil EUR
 • Zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) medzi 0.5-3.0 mil EUR
 • Pozitívny účtovný cash flow
 • Dlhodobý pozitívny trend tržieb a zisku
Podnikové kritériá
 • Podnik sa nachádza na Slovensku
 • Pôsobí v neregulovanom odvetví
 • Podnik má stabilnú pozíciu na trhu a má dlhodobú konkurenčnú výhodu
 • Výhodou sú zazmluvnení zákazníci alebo inak predvídateľné tržby
 • Majitelia sú ochotní predať aspoň 70% obchodného podielu a po dokončení tranzície odpredať zvyšný podiel
Ľudské kritériá
 • Majitelia túžia po likvidite, presune vlastníctva a záleží im na budúcnosti spoločnosti
 • Skúsený stredný manažment, ktorý túži zostať so spoločnosťou
 • Silné a dobré vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi a zákazníkmi
 • Majitelia sú ochotní podieľať sa aktívne na tranzícií (6-12 mesiacov podľa náročnosti podnikateľskej činnosti a zložitosti organizácie)

Prečo predať nám?

Budeme pokračovať vo Vašej práci

Vašu firmu nechceme len zastabilizovať a udržať pri živote. Naopak, chceme pokračovať vo Vašej vízií a posunúť ju na ďalšiu úroveň. Spoločne si nastavíme operatívne ciele a firmu budeme rozvíjať.

next generation capital icon
next generation capital icon
Prinášame do Vašej firmy novú energiu

Prinášame roky skúseností z práce pre nadnárodné poradenské a investičné firmy. Do Vašej spoločnosti chceme priniesť novú energiu a inovácie. Hoci veľa vecí už dnes robíte výborne, veríme, že vždy je čo vylepšiť.

Podnikáme eticky, s dôrazom na zdieľanú hodnotu

Etické podnikanie, integrita a transparentnosť sú naše kľúčové hodnoty. Firmu, ktorú kúpime chceme rozvíjať nie len pre účel vytvárania finančného zisku, ale s túžbou prospechu pre zamestnancov, zákazníkov a širšej komunity. Máme záujem aktívne prispievať k zlepšovaniu Slovenska a sme presvedčení, že vytváranie zdieľanej hodnoty je vhodný spôsob, ako tento cieľ naplníme.

next generation capital icon

O nás

Next Generation Capital vedú dvaja partneri. Náplňou ich práce je hľadanie, prevzatie a následné prevádzkovanie a rozrastanie existujúceho podniku. Partneri majú profesionálne skúsenosti s manažmentom, transformáciou podnikov, zavádzaním moderných technológií a procesov a budovaním podnikovej kultúry.

Za partnermi stojí spoločenstvo investorov a poradcov, medzi ktorými sa nachádzajú úspešní riaditelia firiem, podnikatelia a experti na špecifické hospodárske odvetvia.

Next generation capital člen týmu Lukáš Boško

Lukáš Boško

Lukáš pracoval ako poradca v medzinárodnej spoločnosti The Boston Consulting Group (BCG), kde pomáhal riešiť majiteľom firiem a manažérom ich strategické otázky - od lepšieho pochopenia zákazníkov, cez vyššiu spokojnosť zamestnancov až po stratégiu rastu či optimalizáciu vnútorných procesov. V minulosti pôsobil ako manažér v investičnom fonde Rockaway Capital, kde riadil akvizície digitálnych podnikov v rámci portfólia skupiny.

Bakalárske vzdelanie v Matematike a Informatike získal na Oxfordskej univerzite a titul MBA so zameraním na Financie na The Wharton School, University of Pennsylvania.

linkedin.com/in/lukasbosko +421 948 949 741 lukas.bosko@nextgeneration.sk
Next generation capital člen týmu Jakub Krajčovič

Jakub Krajčovič

Jakub má za sebou 10 ročnú kariéru v IT odvetví a v posledných rokoch pôsobil ako investičný manažér. V spoločnosti Redwood North v Sydney sa ako Associate venoval investovaniu do malých a stredných podnikov, v Austrálskom PwC viedol 25 členný tím v rámci historicky najväčšieho transformačného programu tejto firmy a pred tým sa aktívne podieľal na rozvoji trhu s cloudovými službami v Austrálii a na Novom Zélande.

Bakalárske vzdelanie v Informatike ukončil na Slovenskej Technickej Univerzite, prvý magisterský titul získal taktiež v Informatike na University of Sydney a titul MBA na Australian Graduate School of Management.

linkedin.com/in/jakubkrajcovic +421 949 106 470 jakub.krajcovic@nextgeneration.sk

Kontakt

Ak zvažujete predaj svojej firmy, ktorá spĺňa naše kritéria, neváhajte nás kontaktovať priamo alebo cez tento formulár.

Ak máte záujem o spoluprácu, vedeli by ste nám odporučiť firmu na predaj, alebo sa o nás chcete dozvedieť viac, radi sa s Vami stretneme.

Next Generation Capital
Impact Hub Bratislava
Hviezdoslavovo námestie 20
81102 Bratislava

Súhlasím s podmienkami spracovania osobných údajov